שורה של מהלכים דרמטיים בוועדת הפנים

Author profile image

וועדת הפנים אישרה את הורדת שיעור היטל ההשבחה בפינוי בינוי כמו גם את הורדת הרוב הדרוש להגשת תביעות נגד דיירים סרבני פינוי בינוי ואלה שעברו עבירת בניה לא יכללו ברוב הדרוש לאישור התוכנית, הוחלט גם על ביטול אפשרות היזמים להגיש בקשות להקלות בנייה לוועדות המקומיות לאחר שהתכניות אושרו.

היום אושרו בוועדת הפנים של הכנסת שורה של החלטות דרמטיות הנוגעות לפרק ההתחדשות העירונית, נקבע שדיירים שביצעו עבירות בניה לא יכנסו לחישוב הרוב הדרוש לאישור תוכנית פינוי בינוי מה שיכול לגרום לכך שההסכמה יכולה להגיע גם ל-50% בלבד.כמו כן הופחת הרוב הדרוש לצורך הגשת תביעה נגד דיירים סרבנים במסגרת תוכניות פינוי בינוי, מ 80% ל 66%.

כמו כן הוסכם שמשקלו של של אדם שבבעלותו כמה דירות יחוזק לצורך יצירת הרוב הנדרש ובנוסף גם היזם יוכל להגיש תביעה נגד דיירים סרבנים.

נושא נוסף שהוועדה דנה בו הוא היתרי בנייה.
נראה שיתוקן חוק התכנון והבנייה כדי שאדריכלים בעלי נסיון של חמש שנות עבודה ושהגישו לפחות חמש בקשות היתר יוכלו לחתום על בקשות להיתר.
חשוב לציין שמדובר בהיתרים בנוגע למבני מגורים בלבד, וכאלה שאינם מצריכים אישורי הקלה או שימוש חורג ושגם יש הסכמה של כל בעלי הזכויות בקרקע לנתינת ההיתר.

קטגוריה : חדשות אחרונות

כתיבת תגובה

לשלוח לחבר

שלח דוא"ל לסוכן הנדל"ן